Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen. Heb je meer vragen of staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht?

Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht? Bij uitzendwerk is altijd sprake van 3 partijen: u (de uitzendkracht), het uitzendbureau en het bedrijf waar u werkt (de opdrachtgever of inlener). Uw daadwerkelijke werkgever is het uitzendbureau; u heeft dus een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. In de uitzend-cao staan de arbeidsvoorwaarden die voor u gelden.

Regels voor uitzendbureaus Uitzendbureaus moeten zich aan een aantal regels houden, bijvoorbeeld: *U wordt betaald volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van het uitzendbureau. Als het uitzendbureau zelf geen cao heeft, wordt u betaald volgens de cao van het bedrijf waar u werkt. *U mag niet werken bij bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet worden. * Het uitzendbureau mag u geen geld of een andere tegenprestatie vragen voor het uitzenden. * Het uitzendbureau moet u van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek. * Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoe werk jij veilig?

Hoe werk jij veilig? Als uitzendkracht heb je vaak te maken met verschillende banen en werkgevers. Dit maakt je werk uitdagend, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Laat je daarom goed voorlichten over veilig werken door het uitzendbureau én door het bedrijf waar je aan de slag gaat (inlener).

Steeds als je aan de slag gaat op een nieuwe werkplek, moet er aandacht zijn voor jouw veiligheid. Het uitzendbureau en de chef of contactpersoon op de werkplek zullen je hierover voorlichten. Maar veilig werken heb je voor een groot deel ook zelf in de hand! Stel jezelf voordat je aan de slag gaat, steeds deze vragen: * Weet ik wat de risico’s van het werk zijn? * Heb ik voldoende uitleg gekregen over het gebruik van machines of apparaten? * Heb ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig en van wie krijg ik die? * Wie werkt me in/bij wie kan ik terecht met vragen?

Wat ga je doen en zijn er risico's?

Wat ga je doen en zijn er risico’s? Zodra je op het uitzendbureau bent, vertelt de intercedent je waar je gaat werken en wat voor werk je gaat doen en uiteraard wat je zal verdienen. De intercedent heeft met het bedrijf waar je gaat werken ook afspraken gemaakt over jouw veiligheid op de werkplek. Zijn er bijvoorbeeld risico’s verbonden aan het werk dat je gaat doen en hoe kunnen deze worden voorkomen? Zorg dat je zelf goed voorbereid bent voordat je aan de slag gaat en voorkom daarmee ongevallen!

Veilig werken bespreken met de intercedent Voordat jij solliciteerde op de functie heeft de intercedent van de inlener informatie ontvangen over mogelijke risico’s tijdens het werk, bijvoorbeeld via een ingevulde arbochecklist. Voordat je aan de slag gaat bespreekt de intercedent met je waar je aan moet denken om veilig en gezond te werken. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Soms heb je bij je werk bijvoorbeeld veiligheidsschoenen of een helm nodig. Vraag bij de intercedent na of je PBM nodig hebt, van wie je die krijgt en wie je uitlegt hoe je ze moet gebruiken. Let erop dat je PBM krijgt en dat je ze ook draagt! Om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke punten vergeet is er de arbochecklist. deze kun je hier downloaden.  

Nog geen 18? Extra opletten!

Nog geen 18? Extra opletten! Zodra je 15 jaar bent mag je werken via een uitzendbureau. Als je 15 bent mag je nog niet alle werkzaamheden verrichten. Zo mag je nog niet met machines werken, of werken op plekken waar alcohol geserveerd wordt. Als je 16 of 17 bent mag je bijna alle werkzaamheden verrichten maar zwaar of gevaarlijk werk is alleen toegestaan onder begeleiding van een ouder iemand. Ook de maximale tijd die je mag werken is gebonden aan je leeftijd. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers jongeren niet langer laten werken dan wettelijk is toegestaan. Je hebt recht op je vrije tijd zodat je van je verdiende geld kunt genieten.

Enkele voorbeelden: 15 jarigen mogen: * Werken in een winkel, zoals vakken vullen, en inpakken; * Groenten en fruit plukken en kleine dieren voeren; * Werkzaamheden aan de lopende band, mits de ouders akkoord gaan; * Lichte werkzaamheden verrichten op bijvoorbeeld een camping, manege, speeltuin,    pretpark, bowlingcentrum of museum.

15 jarigen mogen niet: * Zwaar werk verrichten: meer dan 10 kilo tillen, meer dan 20 kilo duwen/trekken of    voortdurend in dezelfde houding werken; * Werken met of in de omgeving van gevaarlijke machines of stoffen; * Aan de kassa staan, of ander werk waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor geldzaken; * Werken in horecabedrijven waar alcohol wordt verstrekt.

Regels voor 15-jarigen:  * In een jaar mag je maximaal 6 weken vakantiewerk doen, waarvan maximaal 4 weken    aaneengesloten; * Tussen twee werkdagen moet je minimaal 12 uur kunnen rusten; * Voor 07:00 of na 21:00 uur mag niet worden gewerkt; * Werkdagen zijn maximaal 8 uur per dag, waarbij je bij dagen vanaf 4,5 uur recht hebt op    een half uur pauze; * Je werkt niet meer dan 40 uur per week; * Je werkt nooit langer dan 5 dagen achter elkaar; * Voor werken op zondag zijn speciale voorwaarden. Vraag hiernaar of lees ze in de folder    van de Arbeidsinspectie. 16- en 17-jarigen mogen alleen onder toezicht: * Een trekker besturen; * Werken met machines of aan de lopende band; * Werken op gevaarlijke plaatsen, bijv. bij instortingsgevaar of hoogspanningsleidingen; * Werken met of in de buurt van schadelijke of brandbare stoffen of artikelen; * Werken met wilde, giftige of gevaarlijke dieren.

16- en 17-jarigen mogen niet: * Werken met of in de omgeving van stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid; * Werken met virussen of bacteriën; * Werken onder overdruk, zoals duiken; * Werken met of in de omgeving van schadelijke straling; * In een lawaaiige omgeving werken, waarbij je dagelijks aan meer dan 80 decibel   gemiddeld wordt blootgesteld; * Werken met hevig trillende apparaten. Regels voor 16- en 17-jarigen: * Per 4 weken mag je maximaal 160 uur werken; * Tussen twee werkdagen moet je minimaal 12 uur kunnen rusten;